Hjärtscreening

Vad är Hjärtscreening?

En hjärtscreening är en översiktsundersökning som görs av hjärtat för att man ska kunna upptäcka eventuella hjärtsjukdomar och hjärtfel. Fysisk aktivitet och träning har väldokumenterade positiva effekter för ett hälsosamt liv och skapar förutsättningar till välbefinnande. Att träna och röra på sig är en hörnsten för ett friskt liv. En hjärtscreening syftar till att träning och tävling kan ske under säkra former genom att eventuella hjärtsjukdomar upptäcks i tid.


Lisa Bergin

Utbildad biomedicinsk analytiker och har de senaste 20 åren arbetat med undersökningar på hjärtat på några av Sveriges största sjukhus samt globala medicintekniska företag.


Capio Idrottscentrum erbjuder hjärtscreening

Capio Idrottscentrum erbjuder nu hjärtscreening på aktiva personer, motionärer såväl som elit. Detta för att tidigt upptäcka avvikelser som kan innebära en ökad risk för hjärtproblem i samband med träning/tävling, t ex hjärtinfarkt eller svimning/cirkulationsstillestånd.

Riksidrottsförbundet (RF) rekommenderar elitidrottare mellan 16 och 35 år att utföra en hjärtscreening för att hitta medfödda avvikelser samt rytmrubbningar. Vår rekommendation är att även motionärer i alla åldrar bör genomgå hjärtscreening innan mer omfattande träning påbörjas eller när man planerar att delta i motionslopp som Vasaloppet, Vätternrundan eller maraton. Personer över 50 år riskerar i större utsträckning att drabbas av syrebrist i hjärtat (ischemi) under ansträngning och därför rekommenderas att det i hjärtscreeningen även ingår ett så kallat arbetsprov.

Undersökningen utförs på Capio Idrottscentrum på Karlavägen 100 A i Stockholm.

Lisa Bergin, mycket erfaren biomedicinsk analytiker, undersöker dig och på plats finns läkare och undersökningen granskas vid behov även av hjärtläkare.

Våra Undersökningar

Resultatet ger en tydlig bild av hur hjärtat arbetar i vila. Efter undersökningen får du veta om ditt hjärta ser friskt ut eller om avvikelser registrerats. Vid avvikande fynd kommer vi att rekommendera dig för vidare utredning.

Hjärta

  1. Samtal kring ditt hjärt- och träningsstatus
  2. Vilo-EKG
  3. Ultraljud av hjärtat
  4. Blodtryck

Tid: 30min
Pris: 1. 280kr

Utökad hjärtscreening med arbetsprov

Utökad hjärtscreening med ultraljud och arbets-EKG

  1. Samtal kring ditt hjärt- och träningsstatus
  2. Vilo-EKG
  3. Ultraljud av hjärtat
  4. Blodtryck
  5. Arbetsprov

Tid: 45min
Pris: 2. 280kr

Vem bör göra hjärtscreening?

Enligt Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer bör alla elitidrottare mellan 16 och 35 år genomgå en hjärtscreening i vila för att hitta medfödda avvikelser samt rytmrubbningar. Förekomsten av detta är mycket ovanligt men är viktigt att upptäcka tidigt för att inte idrottaren skall utsättas för risken av allvarliga händelser som svimning eller hjärtstillestånd (se nedan). Hos yngre ses dessa förändringar redan i vila medan det hos äldre ofta framkommer under belastning, t.ex vid ett arbetsprov.

Hjärtscreening med arbetsprov

Många motionslopp utomlands kräver bevis på att du har genomgått en hjärtscreening där ett arbetsprov skall ingå, speciellt om du är över 50 år. Detta krav finns inte i Sverige men för de som deltar i motionslopp av typen Vasaloppet eller maratonlopp och är äldre än 50 år är det lämpligt att göra ett test innan du startar din träning inför loppet. Tävlingsmomentet innebär dessutom en extra påfrestning för hjärtat. Beroende på ålder kan arbetsprovet upprepas med 1-2 års mellanrum eller tidigare om symtom uppkommer.

Varför göra ett arbetsprov?

Risken för kärlkramp och hjärtinfarkt (se nedan) ökar med åldern. Det är därför viktigt att du är lyhörd för symptom som bröstsmärta, ökad andfåddhet/yrsel vid ansträngning och försämrad kondition. Även om du inte har några symptom kan det vara klokt att ”testa systemet” genom ett arbetsprov. Under ett arbetsprov kan eventuella symtom provoceras och eftersom EKG mäts under hela provet kan tecken på syrebrist i hjärtat eller arytmi fångas upp. Även mätning av andfåddhet och blodtryck ger viktig information.
Om det vid ett arbetsprov finns tecken till syrebrist i hjärtat görs fördjupade undersökningar och om förträngningar hittas kan dessa åtgärdas med så kallad PCI (ballongvidgning). Då är problemet avhjälpt och det finns inga hinder för fortsatt idrottande.
Vid ett arbetsprov kan även arytmi (störningar i hjärtats rytm) provoceras och kan behöva utredas vidare.

Faktaruta:

 

Kärlkramp och hjärtinfarkt

Ett naturligt åldrande innebär att kroppens kärl blir lite styvare med åren och det kan även uppstå förträngningar. Om hjärtats kranskärl drabbas kan syrebrist uppstå i hjärtat vilket kan orsaka smärta i bröstet, så kallad kärlkramp. Blir förträngningen väldigt tät eller total dör de hjärtmuskelcellerna som inte längre får syre och en hjärtinfarkt uppstår. En hjärtinfarkt leder till att en del av hjärtmuskeln inte längre pumpar som den ska vilket kan leda till nedsatt kondition och välbefinnande. I värsta fall blir syrebristen så allvarlig att ett cirkulationsstillestånd uppstår.  

 

Symptom vid kärlkramp och hjärtinfakt

Syrebrist i hjärtat ger ofta smärta centralt i bröstet och kan ibland stråla ut i armarna, käken eller ryggen. Men ibland finns mer diffusa symptom som plötsligt nedsatt kondition, yrsel i samband med ansträngning, ökad andfåddhet etc. I vila försvinner oftast alla symptom men vid ansträngning ökar hjärtats syrebehov och då uppstår symptomen. 

 

Vad är hjärtstillestånd?

Hjärtat ser till så att kroppens organ får tillförsel av syre. Vid ett hjärtstillestånd pumpar inte hjärtat effektivt och det beror oftast på att hjärtat slår alldeles för snabbt, så kallat kammarflimmer. Detta är ett livshotande tillstånd och det är viktigt att hjärt-lung räddning startas omedelbart. För att det skall slå normalt igen måste en defibrillering med hjälp av så kallad hjärtstartare ske så fort som möjligt. Då återfår hjärtat sin funktion igen.

 

Vad är orsaken till hjärtstillestånd?

Hjärtstillestånd hos idrottande barn och ungdomar är mycket ovanligt. Det beror oftast på någon allvarlig ärftlig sjukdom i hjärtat som inte har upptäckts tidigare. Exempel på detta är så kallad hypertrof kardiomyopati eller WPW syndrom. Båda dessa tillstånd kan upptäckas med ultraljud av hjärtat eller EKG.

Hjärtstillestånd hos äldre individer orsakas för det mesta av kranskärlssjukdom såsom kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.