Om oss

Om Capio Idrottcentrum

Capio Idrottscentrum hanterar medicinska frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv där medicin, arbetsfysiologi, nutrition och psykologi utgör viktiga komponenter i vår verksamhet. Vår ambition är inte bara att hjälpa dig bli symtomfri - Vårt mål är att hjälpa dig tillbaka till aktivitet och optimera din prestationsförmåga, oavsett om det gäller din träning eller i arbetslivet. Motionärer, elitaktiva eller de som saknar träningsbakgrund är välkomna till oss.

Vi vänder oss även till högpresterande individer inom näringslivet, där vi tar ansvar för hälsan utifrån ett perspektiv där vi menar att optimerad hälsa är en viktig konkurrensfördel över tid. För att få varaktiga resultat med högpresterande individer är det avgörande med bred erfarenhet och kunskap om de personliga drag som utmärker dessa personer. Med de erfarenheter vi har från arbetet med olympiska atleter finns en förståelse för vilka särskilda krav den typ av individer har och är en viktig hörnsten i detta arbete.

Patientsäkerhetsberättelsen

Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive rubrik. Patientsäkerhetsberättelsens struktur utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Våra medarbetare

 

Läkare

Alexander Flores

Specialist i allmänmedicin/ Idrottsläkare

Kevin McCloy

Specialist i allmänmedicin/ Idrottsläkare

Hampus Åström

Medicinsk ansvarig läkare. Specialist i allmänmedicin/ Idrottsläkare

Fysioterapeuter

Jonas Leandersson

Leg. fysioterapeut

Föräldraledig

Johan Öberg

Leg. fysioterapeut

Robert Johansson

Leg. fysioterapeut

Simon Gillsell

Leg. fysioterapeut

Annelie Norlén

Enhetschef. Leg fysioterapeut, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Barbro Hugo

Leg fysioterapeut, specialist i ortopedi

Eva Lizén

Leg fysioterapeut, specialist i ortopedi

Niklas Ivarsson

Leg. fysioterapeut

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Niklas Norlén

Leg fysioterapeut, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Mateja Fritz

Leg fysioterapeut.

Klinisk fysiologi och hjärtscreening

Lisa Bergin

Biomedicinsk analytiker

Admin

Karna Karlsson

VD

Carola Hamilton

Leg. sjuksköterska Försäkringsbolagskoordinator

Anna Blom

Administrationsansvarig

NICOLE MODIG

Receptionist

Linn Mandic

Idrottsfysiolog, Kvalitetscontroller

Föräldraledig

Ulrika Magni

Ekonomichef

Bente Ytterdahl

Ekonomiassistent

IDA HASSELROT

Undersköterska, Receptionist

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.